top of page

O ROMOLU VENUCCIJU

Romolo Venucci je jedan od najznačajnijih i najproduktivnijih riječkih slikara 20. stoljeća. Svojiim pedesetgodišnjim umjetničkim radom  ostavio je neizbrisiv trag u kulturi Grada te se profilirao kao jedna od najizraženijih osobnosti, a zahvaljujući upornom radu riječkih umjetnika i kulturnih djelatnika na valorizaciji njegovog ukupnog stvaralaštva i kao riječki brand.

Nadamo se da će ova virtualna izložba potaknuti daljnja razmišljanja o potrebi jedinstvene prezentacije stvaralaštva Romola Vennuccija - slikara, kipara,  teoretičara, likovnog pedagoga, ilustratora i restauratora; jednog od osnivača Hrvatskoga društva likovnih umjetnika u Rijeci te aktivnog člana umjetničkih udruženja i talijanske zajednice.

bottom of page